Ostuinfo

Ostutingimused

 

Ilutulestiku pood Saluut.ee, mida haldab ettevõte  Profico Group  OÜ, reg.nr.12049557, aadress Lõhmuse tee 9, Tallinn (edaspidi Teenuse osutaja) ja klient, kes vormistab www.saluut.ee e-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja), sõlmisid käesoleva E-poe Kasutuslepingu (edaspidi Kasutusleping).

 

1. E-POOD

1.1 www.saluut.ee e-pood (edaspidi e-pood) on Teenuse osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.

2. ÜLDSÄTTED

2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning E-poe Kasutuslepingus kokkulepitust.
2.2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.
2.3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse kasutajale. 

 

3. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE

3.1 E-poes kuvatavate toodete laos olemasolu. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või E-poe programmides.
3.2 Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja kasutajaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või makstud raha tagastamise. Teenuse kasutajale tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.
3.3 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
3.4 E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.
3.5 Teenuse kasutaja kinnitab oma vanust, seoses Lõhkematerjaliseadusest § 57 tohib II kategooria pürotehnikat osta alates 18. eluaastast ja III kategooria pürotehnikat alates 21. eluaastast.

3.6 Teenuse kasutaja peab ostu sooritamiseks olema sisse logitud www.saluut.ee kasutajana, täites nõutud andmed (elektronposti aadress ja parool). Kasutajakonto puudumisel peab Teenuse kasutaja registreerima www.saluut.ee  kasutajaks. Valides: Loo konto, kus tuleb täita nõutud andmed (eesnimi, perekonnanimi, sünnipäev, e-post, kontakttelefon, kättetoimetamise aadress, ostiindeks).

3.7 Teenuse kasutaja poolt kinnitatud tellimus saadetakse kinnitamiseks Teenuse osutajale, kes väljastab tellimuse kinnituse, mis saadetakse Teenuse kasutaja tellimuses märgitud e-posti aadressile. Teenuse osutaja saadab esimesel võimalusel Teenuse kasutajale tellimuse kinnituse alusel koostatud Ettemaksuarve.

3.8 Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
3.9 Müügitehing loetakse kinnitatuks peale tellimuse eest raha laekumist Teenuse osutaja arvelduskontole.
 

Ostukorv ja tellimuse vormistamine

Tellimust saate esitada registreeritud kasutajana kuid ostu saab sooritada ka kiir ostuna.

Teie ostukorv luuakse hetkel, kui olete toote juures klikkinud lingile „Lisage korvi“.
Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta. Samuti võite muuta toote tellitavat kogust. Tehtud muudatuse kinnitamiseks klikkige „Uuendage“ ikoonile. Tellimuse vormistamise jätkamiseks klikkige lingile „Vormistage tellimus”. Teid suunatakse kassa leheküljele. Kassa leheküljel kontrollida arve ja kauba kohaletoimetamise andmeid. Järgmise etapina klikkige ikooni jätka. Tellimus on kinnitatud, teile tellimuses märgitud E-posti aadressile saadetakse tellimuse kinnitus. Teenuse osutaja saadab esimesel võimalusel Teenuse kasutajale tellimuse kinnituse alusel koostatud Ettemaksuarve. Olge tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) tellimuse kinnituse alusel esitatud Ettemaksuarve tasumisele kuuluva summa laekumisest Profico Group OÜ arvelduskontole.
 

4. HINNAD

4.1. Kõik E-poes olevad hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
4.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

 

5. TARNEAEG JA KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED

5.1 Postitame laos oleva kauba ÜHE KUNI KOLME TÖÖPÄEVA JOOKSUL peale tellimuse eest raha laekumist Profico Group OÜ arvelduskontole, tavapäraselt järgmisel tööpäeval.     5.2 Kaup on võimalik kätte saada samal päeval lisades tellimusele kommentaar, JÄREL TULEMISEGA PIRITAL.

 

6. LEPINGUST TAGANEMINE

6.1 Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest võimalikult kiiresti Teenuse osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@profico.ee. E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).
6.2 Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani peale Teenuse osutaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt E-poe Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.
6.3 Teenuse osutaja kannab Teenuse kasutajale tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest.
6.4 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.
 

7. TAGASTUSÕIGUS

7.1 E-poest ostetud kaupadele kehtib 14-päevane tagastusõigus. Kohapeal ostetud kaubale kehtib 7-päevane vahetusõigus.
7.2 Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.
7.3 Toote tagastamiseks palume täita kodulehel olev „Toote tagastus“ ankeet.
7.4 Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.
7.5 Tagastamisel kantakse Teenuse kasutajale raha tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva pärast lepingust taganemise teate saamist.
7.6 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.
7.7 Teenuse kasutaja kohustub kandma kauba tagastuskulud 10 Euro ulatuses, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.
7.8 Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta E-poe Kasutuslepingu punktides 7.1 – 7.4 toodud tingimustele, siis raha Teenuse kasutajale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Teenuse osutaja juurde hoiule. Hoiustamise või Teenuse kasutajale toote tagastamisega seotud kulud katab Teenuse kasutaja.

 

8. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

9.1 Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.
9.2 Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud Teenuse kasutaja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale.
9.3 Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.
9.4 Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Teenuse kasutaja tellimuse kohta - perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, aadress.
9.5 Teenuse kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale edastatakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.
9.6 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.
9.7 Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele, välja arvatud eelneval kirjalikul nõusolekul.
9.8 Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Teenuse kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.
9.9 Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.
9.10 Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

 

10. KASUTAMISTINGIMUSED

Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Olen läbi lugenud Ostuinfo ning nõustun nendega“, nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega. 
 

11. TRANSPORDITINGIMUSED

Sul  on tootega kiire, küsi kiiremat võimalust, helista  tel  5028333 või email: info@profico.ee

Minimaalne tellimus  16 EUR

Kohaletoimetamine üle Eesti  5 EUR

kohaletoomine tasuta kui ostukorvi maksumus ületab  58 EUR

Kaup tuuakse teiepoolt märgitud aadressile 1-3 tööpäeva jooksul,  ettemaksuarve  laekumisest  Profico Group OÜ arveldusarvele.

Kaup on võimalik kätte saada samal päeval lisades tellimusele kommentaar, JÄRELE TULEMISEGA PIRITAL. 

Transpordi teenus ainult Eesti Vabariigi piires.

Kaup antakse üle vaid ostjale. Kolmandale isikule antakse kaup üle vaid kokkuleppel ostjaga.

Ilutulestiku pood Saluut võib tellimuse täitmist loobuda, kui ostja/kauba vastuvõtja ei vasta Lõhkematerjaliseaduse § 57 tingimustele (II klassi laiatarbe pürotehnikat võib osta alates 18.eluaastast ja III klassi laiatarbe pürotehnikat alates 21.eluaastast).